Boats, Sailing in Alabama

1 1985 Catalina 30

1985 Catalina 30

Jul 16 Bay Minette Alabama

Year: 1985

$25,000

1 1991 Gemini 3200

1991 Gemini 3200

Jul 08 Bay Minette Alabama

Year: 1991

$57,000

3 Covacevich Biloxi Lugger Antique and Cla

Covacevich Biloxi Lugger Antique and Classic 1938

Jun 25 Fairhope Alabama

Year: 1938

$42,200

1 1984 S2 10.3

1984 S2 10.3

Jun 25 Bay Minette Alabama

Year: 1984

$23,900

1 1997 Island Packet 350

1997 Island Packet 350

Jun 04 Bay Minette Alabama

Year: 1997

$129,900

1 1998 Beneteau 321

1998 Beneteau 321

May 20 Bay Minette Alabama

Year: 1998

$59,000

8 Century Resorter Antique and Classic 195

Century Resorter Antique and Classic 1958

May 15 Foley Alabama

Year: 1958

$17,750

1 1987 Pacific Seacraft Dana 24

1987 Pacific Seacraft Dana 24

May 12 Foley Alabama

Year: 1987

$39,900

1 2006 Delphia 40

2006 Delphia 40

May 05 Foley Alabama

Year: 2006

$94,900

1 1983 Catalina 36 MK I

1983 Catalina 36 MK I

May 01 Troy Alabama

Year: 1983

$29,900

1 1959 Custom INTERNATIONAL 14

1959 Custom INTERNATIONAL 14

Apr 28 Bay Minette Alabama

Year: 1959

$8,500

1 Mac Gregor 26m Sloop 2010

Mac Gregor 26m Sloop 2010

Apr 04 Foley Alabama

Year: 2010

$24,749

1 1977 Custom Van Dine 40

1977 Custom Van Dine 40

Apr 02 Bay Minette Alabama

Year: 1977

$99,000

1 1997 Hunter 336

1997 Hunter 336

Mar 31 Foley Alabama

Year: 1997

$39,900

1 2010 Mac Gregor 26M

2010 Mac Gregor 26M

Mar 29 Bay Minette Alabama

Year: 2010

$24,749

1 1979 Hunter Cherubini 37

1979 Hunter Cherubini 37

Mar 26 Daphne Alabama

Year: 1979

$19,900

1 1985 S2 8.6

1985 S2 8.6

Mar 25 Daphne Alabama

Year: 1985

$13,500

1 1986 Elite 32

1986 Elite 32

Mar 25 Daphne Alabama

Year: 1986

$18,500

1 1995 Island Packet 37

1995 Island Packet 37

Mar 25 Daphne Alabama

Year: 1995

$114,900

1 2006 Beneteau 423

2006 Beneteau 423

Mar 25 Daphne Alabama

Year: 2006

$178,900