Cars, Hybrids in Salt Lake City - Utah

1 2017 Hyundai Ioniq Hybrid SEL

2017 Hyundai Ioniq Hybrid SEL

Oct 03 Salt Lake City Utah

Year: 2017

$16,495

1 2014 Hyundai Sonata Hybrid Base

2014 Hyundai Sonata Hybrid Base

Sep 01 Salt Lake City Utah

Year: 2014

$13,878
Unavailable

1 2016 Ford C-MAX Hybrid SE

2016 Ford C-MAX Hybrid SE

Sep 01 Salt Lake City Utah

Year: 2016

$13,398
Unavailable

1 2006 Ford Escape Hybrid Base

2006 Ford Escape Hybrid Base

Aug 10 Salt Lake City Utah

Year: 2006

$4,076
Unavailable

1 2006 Toyota Highlander HYBRID 2006 Toyot

2006 Toyota Highlander HYBRID 2006 Toyota Highlander SUV

Aug 08 Salt Lake City Utah

Year: 2006

$4,000
Unavailable

1 2017 Ford Fusion Hybrid SE

2017 Ford Fusion Hybrid SE

Aug 07 Salt Lake City Utah

Year: 2017

$14,933
Unavailable

1 2019 Honda Accord Hybrid EX-L

2019 Honda Accord Hybrid EX-L

Aug 03 Salt Lake City Utah

Year: 2019

$25,497
Unavailable

1 2014 Ford Fusion Hybrid Titanium

2014 Ford Fusion Hybrid Titanium

May 02 Salt Lake City Utah

Year: 2014

$11,241
Unavailable

1 2014 Lincoln MKZ Hybrid Base

2014 Lincoln MKZ Hybrid Base

May 02 Salt Lake City Utah

Year: 2014

$12,930
Unavailable

1 2017 Ford C-MAX Hybrid Titanium

2017 Ford C-MAX Hybrid Titanium

Mar 03, 2020 Salt Lake City Utah

Year: 2017

$17,081
Unavailable

1 2016 Subaru Crosstrek Hybrid Black, 35K

2016 Subaru Crosstrek Hybrid Black, 35K miles

Feb 10, 2020 Salt Lake City Utah

Year: 2016

$20,500
Unavailable

1 2017 Toyota Prius Prime Silver, 23K mile

2017 Toyota Prius Prime Silver, 23K miles

Feb 10, 2020 Salt Lake City Utah

Year: 2017

$23,670
Unavailable

1 2019 Kia Niro Red, new

2019 Kia Niro Red, new

Jan 15, 2020 Salt Lake City Utah

Year: 2019

$25,823
Unavailable

1 2017 Porsche Cayenne E-Hybrid Silver, 35

2017 Porsche Cayenne E-Hybrid Silver, 35K miles

Jan 12, 2020 Salt Lake City Utah

Year: 2017

$49,975
Unavailable

1 2018 Ford Fusion Hybrid White, 39K miles

2018 Ford Fusion Hybrid White, 39K miles

Jan 12, 2020 Salt Lake City Utah

Year: 2018

$14,995
Unavailable

1 2018 Ford Fusion Hybrid Silver, 37K mile

2018 Ford Fusion Hybrid Silver, 37K miles

Jan 12, 2020 Salt Lake City Utah

Year: 2018

$14,995
Unavailable

1 2018 Toyota RAV4 Hybrid White, 15K miles

2018 Toyota RAV4 Hybrid White, 15K miles

Jan 05, 2020 Salt Lake City Utah

Year: 2018

$23,963
Unavailable

1 2012 Kia Optima Hybrid Gray, 88K miles

2012 Kia Optima Hybrid Gray, 88K miles

Dec 29, 2019 Salt Lake City Utah

Year: 2012

$9,420
Unavailable

1 2016 Kia Optima Hybrid Black, 33K miles

2016 Kia Optima Hybrid Black, 33K miles

Dec 25, 2019 Salt Lake City Utah

Year: 2016

$15,200
Unavailable

1 2020 Porsche Panamera e-Hybrid White, 15

2020 Porsche Panamera e-Hybrid White, 15 miles

Dec 05, 2019 Salt Lake City Utah

Year: 2020

$133,150
Unavailable