Valdosta, Tract 2 of 3. Build your next home!

Aug 07 Valdosta Georgia

$19,500

Valdosta, Commercial site, pad ready, with all

Aug 06 Valdosta Georgia

$220,000

Plot For Sale In Acworth, Georgia

Aug 05 Acworth Georgia

$1,205,750

Plot For Sale In Augusta, Georgia

Aug 05 Augusta Georgia

$10,100

Plot For Sale In Bainbridge, Georgia

Aug 05 Bainbridge Georgia

$150,000

Plot For Sale In Bainbridge, Georgia

Aug 05 Bainbridge Georgia

$23,500

Plot For Sale In Brunswick, Georgia

Aug 05 Brunswick Georgia

$115,000

Plot For Sale In Buford, Georgia

Aug 05 Buford Georgia

$995,000

Plot For Sale In Carrollton, Georgia

Aug 05 Carrollton Georgia

$112,500

Plot For Sale In Carrollton, Georgia

Aug 05 Carrollton Georgia

$499,900

Plot For Sale In Covington, Georgia

Aug 05 Covington Georgia

$285,000

Plot For Sale In Forsyth, Georgia

Aug 05 Forsyth Georgia

$199,500

Plot For Sale In Fayetteville, Georgia

Aug 05 Fayetteville Georgia

$200,000

Plot For Sale In Fort Valley, Georgia

Aug 05 Fort Valley Georgia

$18,500

Plot For Sale In Griffin, Georgia

Aug 05 Griffin Georgia

$189,900

Plot For Sale In Jesup, Georgia

Aug 05 Jesup Georgia

$118,900

Plot For Sale In Jesup, Georgia

Aug 05 Jesup Georgia

$12,600

Plot For Sale In Macon, Georgia

Aug 05 Macon Georgia

$47,500

Plot For Sale In Macon, Georgia

Aug 05 Macon Georgia

$139,000

Plot For Sale In Milledgeville, Georgia

Aug 05 Milledgeville Georgia

$99,750